Tillväxtgruppen är den gemensamma näringslivsorganisationen för Norberg och Fagersta. Välkommen att diskutera framtidsfrågor med oss!

  • Mångfald som möjlighet att växa

    2015-04-15 Det är namnet på ett eftermiddagsseminarium den 20 maj i Intresseföreningen Bergslagets regi.

  • Företagarfrukost med förband!

    2015-04-09 När april månads Företagarfrukost serverades i Fagersta torsdagen den 2 april, trollband Jonas Wikström både publiken och Julia, när han visade hur man räddar liv under devisen "Från l...